Właściwości steatytu

Przewodność cieplna: 6,4 W/mK

Właściwa pojemność cieplna: 0,98 J/gK

Gęstość: 2 980 kg/m³

Wytrzymałość na zginanie wzdłuż ziarna: 16,8 MN/m²

Wytrzymałość na zginanie prostopadle do ziarna: 15,7 MN/m²

Przewodność cieplna

Lepsza przewodność cieplna steatytu w porównaniu z innymi materiałami wynika z gęstej struktury i składu mineralnego. Charakterystyka ta umożliwia zrównoważone i szybkie ogrzewanie poprzez strukturę steatytu.

Objętościowa pojemność cieplna

Objętościowa pojemność cieplna to ilość energii cieplnej, jaką materiał jest w stanie zakumulować na jednostkę temperatury oraz jednostkę wagi lub gęstości.

Właściwa pojemność cieplna steatytu wynosi ok. 1 J/gK, a gęstość ok. 3 g/cm³, dzięki czemu objętościowa pojemność cieplna tego kamienia sięga 3 J/cm³K. Minerał magnezyt odznacza się dobrą przewodnością cieplną i pojemnością cieplną. Właściwa pojemność cieplna kamienia naturalnego to zwykle 0,84 J/gK, co oznacza, że wartość dla steatytu jest o niemal 20% większa niż przeciętna.

Gęstość

Wiele osób posiada mylne wrażenie na temat zwartości steatytu sądząc, że miękki kamień musi również być porowaty. Na podstawie wysokiej gęstości steatytu można wnioskować, że jego struktura nie jest porowata. Steatyt powstał w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem kilkaset milionów lat temu. Wilgoć pozostaje jedynie na jego powierzchni i nie jest w stanie przeniknąć do wnętrza, nawet pod ciśnieniem. Badania przeprowadzone w Ośrodku Badań Technicznych VTT w Finlandii (raport z badania nr 174/80/BET) dały wynik jedynie 0,08% jeśli chodzi o porowatą efektywność steatytu. Porowatość dobrego kamienia budowlanego może wynosić od 0 do 30%. Steatyt jest strukturalnie gęsty.

Jeśli do wnętrza naturalnego kamienia przedostanie się wilgoć, osłabia ona właściwości niemal wszystkich typów kamieni. Jeśli kamień zamoczy się w sposób nierównomierny, może się wygiąć. Duża gęstość steatytu zapobiega przenikaniu wilgoci i chemikaliów do wnętrza kamienia, co oznacza, że nie dotyczą go wcześniej wspomniane problemy.

Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość steatytu na zginanie wynosi ponad 60% wytrzymałości na ściskanie. Jest to bardzo rzadkie zjawisko w przypadku kamienia, ponieważ wytrzymałość na zginanie kamienia naturalnego wynosi zwykle około 5 – 10% jego wytrzymałości na ściskanie.

Trwałość i czystość chemiczna

Steatyt charakteryzuje się znakomitą trwałością chemiczną – nie zniszczą go nawet silne kwasy. Steatyt to czysty materiał. Spełnia wymagania określone w Sekcji 16 Fińskiej Ustawy i Dekretu w sprawie żywności.