Bezpieczne odległości

Kominki ceramiczne stworzono z myślą o wytworzeniu temperatury powierzchni nie wyższej niż 80ºC. Wydajność nominalną pieca, która odpowiada zużyciu opału w piecu podczas normalnej eksploatacji, wyraża się w kilowatach. W przypadku pieca o gorącej powierzchni, bezpieczny odstęp od konstrukcji i wyposażenia z materiałów palnych wynosi 50 mm w poziomie i 150 mm w pionie. Między prefabrykowaną ramą a niepalną ścianą należy pozostawić szczelinę wentylacyjną o szerokości 20 mm. Dzięki temu powstanie 5 mm odstęp między powierzchnią kafli i ścianą stanowiący zapas na ewentualne przesunięcie/ ruch.

Przed piecem musi pozostać przynajmniej 1000 mm wolnej przestrzeni. Wykonaną z palnego materiału posadzkę należy zabezpieczyć materiałem niepalnym na przynajmniej 100 mm po obu stronach drzwiczek i przynajmniej 400 mm przed piecem. Bezpieczna odległość pomiędzy powierzchnią wewnętrzną stalowego kanału łączącego a materiałem palnym wynosi 230 mm. Kanał łączący należy wyłożyć warstwą materiału ognioodpornego o grubości przynajmniej 10 mm.