Technologia

System przeciwprądowy służy do zebrania energii cieplnej z gorących gazów spalinowych. Podczas spalania drewna w skrzyni paleniskowej, szybko uzyskuje się wysoką temperaturę, która wypycha palące się gazy spalinowe do górnej komory spalania nad górną pokrywą. Gorące gazy kierowane są następnie na dół i do kanałów bocznych, gdzie ciepło uwalnia się do kamieni zewnętrznych. Jednocześnie, powietrze otoczenia poza ścianami kominka nagrzewa się i przesuwa w górę po powierzchni kamienia w kierunku przeciwnym do przepływu w dół, wewnątrz urządzenia. Te dwa płynące w przeciwnych kierunkach strumienie powietrza nazywa się przeciwprądem. Większość wytworzonego ciepła jest przenoszona równomiernie do pomieszczenia w postaci komfortowego ciepła promieniowania.

Drewno opałowe pali się szybko i wydajnie w skrzyni paleniskowej, a masa materiału stałego Tulikivi szybko magazynuje ciepło. Wystarczy kilka wsadów drewna, aby ogrzać dowolne pomieszczenie, a ciepło będzie wydzielane przez kolejne 24 godziny lub więcej.
Kominek Tulikivi nie marnuje ciepła ani drewna tak jak tradycyjny piec albo otwarty kominek, do którego trzeba stale dorzucać drewno, aby ogień mógł płonąć.
Kominki Tulikivi można wyposażyć w zestaw do podłączenia powietrza z zewnątrz, np. w domach pasywnych. Kanał powietrzny kieruje powietrze spalania z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania. W modelach kominków z grupy 1 i 2 wymagana jest dodatkowa przejściówka, a modele z grupy 3 można podłączyć bez przejściówki.